– Voor wie?

Voor wie?

Kinderpsycholoog en kindercoach:

 • begaafde en hoogbegaafde kinderen: onderzoek en/of begeleiding
 • kind met een enkelvoudig probleem (bijv. boosheid, veel zorgen maken)
 • kind met meerdere problemen (bijv. pesten of gepest worden)
 • kind dat (sociale) vaardigheden wil leren
 • kind met een diagnose die tegen problemen aanloopt (bijv. bij ADHD of ASS)
 • kind met psychische klachten rondom leerproblemen (o.a. dyslexie, dyscalculie)
 • kind die een moeilijke gebeurtenis meemaakt (o.a. echtscheiding, overlijden ouder, verhuizing)
 • Vragen/advies over onderwijs (bijv. onderpresteren, hoogbegaafdheid, uitstroom na groep 8 richting VO)

Psycholoog voor volwassenen:

 • Problemen waar ouders tegenaan lopen bij de opvoeding (opvoedcoach)
 • Enkelvoudige problemen die zij zelf hebben en waar zij inzicht in willen krijgen
 • Vaardigheden die ouders willen leren rondom de opvoeding van hun kind(eren)
 • Relatie-therapie wanneer ouders conflicten krijgen rondom de opvoeding

Terug naar boven