– Begeleiding

Begeleiding

        

  

   

 

 


Individuele begeleiding

Sessies bestaan uit een intake, behandelsessies en een terugkeer/evaluatiesessies. Tijdens de behandelsessies wordt gebruik gemaakt van op maat gemaakte oefeningen en instructies. Het aantal sessies hangt af van de inzet, motivatie en mogelijkheden van de deelnemers. Begeleiding bij ADHD, faalangst en boosheid hebben het meeste succes wanneer één of beide ouders aanwezig zijn tijdens de sessies.


ADHD: omgaan met jezelf en anderen

Aan de hand van experimenten probeer je om kleine veranderingen voor elkaar te krijgen op school, in de klas, thuis en buiten met je vrienden en/of vriendinnen. Hoe kun je jezelf het makkelijker maken, zonder dat je alles in een keer anders moet doen. Ook voor volwassenen met ADHD of symptomen hiervan. Er wordt gewerkt met visueel materiaal, speelmateriaal en rollenspel (wanneer je dit leuk vindt). Er wordt verwacht dat je betrokken bent en bereid tot het uitproberen van experimenten.

Terug naar boven


Concentratie: beter en langer concentreren

Hoe kun je je beter en langer concentreren? Iedereen kan zich concentreren en iedereen kan leren hoe je, door middel van pauze nemen, je doel kunt bereiken. Ontdek hoe en waar je je het beste kunt concentreren en waarom dit voor jou misschien anders is dan voor anderen. Leer hoe je dit aanpakt. Hoe kun je streng zijn voor jezelf en jezelf belonen voor een goede inspanning. Ook geschikt voor tieners/pubers die vastlopen op school en niet weten hoe ze verder kunnen komen.

Terug naar boven


Faalangst: sterker worden in doen!

Hoe kun je om leren gaan met faalangst? We gaan kijken waardoor de faalangst begint en versterkt wordt. Hierna gaan we werken aan het sterker maken van jezelf. Faalangst kunnen we niet wegtoveren, maar er zijn wel manieren om ermee om te gaan. Er wordt uitgelegd wat faalangst is en wanneer en hoe je hier last van kunt hebben. Inzicht in je faalangst helpt bij het leren omgaan hiermee. Wanneer je meer zeker wilt worden van jezelf en bereid bent tot het uitproberen van nieuwe technieken, kun je begeleiding en advies hierover krijgen.

Terug naar boven


Boosheid: minder en korter boos… hoe?

Kinderen kunnen soms heel boos worden: hun hoofd loopt vol en ze beginnen te schreeuwen en soms zelfs schelden. Binnen deze training kunnen ouders en kinderen leren hoe deze boosheid ontstaat en hoe deze beteugeld kan worden. Hierbij zullen beide partijen (ouders en kind) zich aan de regels moeten gaan houden. Wanneer een kind een normale ontwikkeling doormaakt (bijv. geen diagnose ADHD/ASS) is er vaak sprake van een interactie-effect tussen ouders en kind. Wanneer ouders en kind leren om zijn/haar eigen rol te spelen, kunnen grote woede-uitbarstingen verdwijnen en kan de normale ontwikkeling van het kind voortgezet worden.

Ouders zijn vaak al na het eerste gesprek klaar om te veranderen en komen bij de tweede sessie vaak binnen ‘dat het eigenlijk best goed gaat’ en ‘er niet zoveel meer gescholden is’. Inzicht krijgen in het ontstaan van boosheid, grenzen aangeven en goed luisteren naar elkaar: deze vaardigheden kunnen in een paar sessies de sfeer thuis enorm beïnvloeden.

Terug naar boven


De overstap naar een nieuwe school of klas (groep 8 naar VO (einde schooljaar))

  • Voor kinderen die het lastig vinden om de overstap te maken van de basisschool naar het VO
  • Voor kinderen die niet weten hoe zij huiswerk moeten inplannen en uitvoeren
  • Voor kinderen die willen weten hoe het eraan toe gaat op het VO
  • Voor kinderen die moeilijk contact maken met nieuwe kinderen
  • Om kinderen te leren stap voor stap nieuwe dingen te ondernemen en hen hierin te begeleiden
  • Voor tieners die niet goed kunnen inschatten wanneer je goede vrienden hebt ontmoet of juist de verkeerde

 

Terug naar boven


School-advies

Hebt u vragen over het schooladvies van uw kind? Zijn er vragen bij het gaan naar de volgende groep bij blijven zitten of bij een groep overslaan? Ik begeleid ouders en kind in de keuze en geef advies in de stappen die zij kunnen nemen.

Wilt u meer informatie van een onafhankelijke partij over het uitstroomniveau na groep 8? Er wordt met ouders en kind gekeken naar de resultaten op de toetsen vanaf groep 6 tot en met groep 8 en naar de rapporten. Tevens vindt er een gesprek plaats tussen de kinderpsycholoog en het kind over de motivatie, het doorzettingsvermogen, sociaal-emotionele status en de cognitieve mogelijkheden. Informatie over schooltypen en uitleg over de verschillende niveaus wordt gegeven. Ouders en kind vertrekken met een onafhankelijk advies waarmee zij naar de basisschool of VO-school kunnen gaan, zodat zij weloverwogen en met kennis van zaken in gesprek kunnen gaan.
Terug naar boven


Hoogbegaafdheid

Hoe ga je hier als ouders mee om en hoe is het voor het kind? Wat mag je van de school verwachten? Hoe is de omgang met leeftijdgenootjes? Behalve dat kinderen die hoogbegaafd zijn, makkelijker leren dan normaal begaafde kinderen, kunnen zij tegen sociale problemen aanlopen. Ook kan het soms lastig zijn om op school de benodigde uitdaging en verdieping te krijgen. Zelf hoogbegaafd zijnde heb ik naast de eigen ervaring ook vanuit mijn omgeving veel ervaring met hoogbegaafde kinderen. Hoogbegaafde kinderen vinden het vaak heel fijn om te begrijpen waarin zij anders kunnen zijn dan hun klasgenootjes en het maakt het schoolleven op de basisschool prettiger voor hen.

Hoogbegaafdheid wordt ook vaak meerbegaafdheid genoemd of cognitieve hoogbegaafdheid wanneer het om de cognitieve, schoolse vaardigheden gaat als lezen, rekenen, spelling, leren.

Terug naar boven


Dyslexie

Wanneer je dyslexie hebt of een zeer moeizame leesontwikkeling, kun je je op school behoorlijk anders voelen. Wat is er nu eigenlijk met je aan de hand? Hoe zit dat met jou en je leren lezen? Komt het ooit goed? En wat kun je er zelf aan doen (behalve heel veel leeskilometers maken)? Wat doet dit met het zelfvertrouwen van het kind? Voor ouders kan het moeilijk zijn om dit zelf met hun kind te bespreken (het is erfelijk, schuldgevoel kan een rol spelen). Een kind leren hoe hij/zij zijn/haar dyslexie kan accepteren en extra oefeningen geven om, zonder extra te lezen, sterker te worden op school, is het doel van dit traject.

Terug naar boven


Echtscheiding

Begeleiding van kinderen bij de echtscheiding van hun ouders. Het traject wordt beïnvloedt door verschillende factoren: leeftijd van het kind, relatie tussen ouders (ruzie/samen zorg dragen), veranderende omstandigheden in wonen/school, emoties over de scheiding, mogelijke nieuwe gezinssituatie(s). Bij echtscheidingen komen kinderen in het begin langs om de echtscheiding met een onafhankelijke volwassene te verwerken en te beseffen wat er verandert wanneer je ouders uit elkaar gaan. Na de eerste sessies komt het kind soms langs wanneer er veranderde levensomstandigheden zijn of wanneer zij het moeilijk hebben. Binnen het traject wordt ook gewerkt aan een sociaal netwerk voor het kind, buiten de ouders om, zodat het kind zijn zorgen kan delen zonder afhankelijk te zijn van professionele hulp.

Terug naar boven


Tieners/Pubers

Wanneer je in de puberteit zit, kun je je heel anders voelen dan de rest. Is dit goed? Is dit niet goed? Wanneer tieners hier met hun ouders over praten, leidt dit soms tot ruzie of tot overbezorgdheid. Ouders hebben een beeld van hun kind en dit lijkt niet (meer) te kloppen en de tiener voelt zich onbegrepen. Voor de rust in huis, kan het goed zijn om de ouderlijke zorgen even in de handen van een ander te leggen. Tieners kunnen vertellen wat er moeilijk is in hun leven of waar zij tegenaan lopen, zonder dat zij de teleurstelling of zorgen van hun ouders direct weerspiegeld zien op hun gezichten. Een traject met een tiener begint vaak met een aantal sessies met de tiener: contact leggen en samen overleggen wat er goed gaat en misschien anders zou kunnen. Wat zijn de gevolgen van bepaalde keuzes? Aan het eind van het traject vragen we de ouders erbij zodat tiener en ouders weer samen verder gaan.

 

Terug naar boven