– Sessies

Wie komen er naar de sessie(s)?

U heeft zich aangemeld en we hebben telefonisch een afspraak gemaakt voor de eerste sessie.

Aan de hand van ons telefonische gesprek, kunnen wij afspreken wie er naar de eerste sessie komen. Vaak is het prettig voor ouders om vrij te kunnen spreken, zonder dat hun kind hierbij is.

NB Bij acute problemen (bijv. niet willen drinken, niet kunnen slapen) wordt binnen de eerste sessie zoveel mogelijk verandering ingezet om het kind te leren met het probleem om te gaan. Wanneer deze sessie naar verwachting gaat, kan er geen terugkomsessie worden afgesproken in aanwezigheid van het kind om te voorkomen dat het kind gaat twijfelen aan de gewenste uitkomst. De evaluatie vindt dan na een of twee weken telefonisch plaats met de ouders.

De eerste sessie/intake

In de eerste sessie zal afgesproken worden hoe het verloop van de kindercoaching eruit zal zien. Zonder toestemming van beide ouders mag er niet met het kind gewerkt worden.

Besproken zullen worden:

  • het aantal sessies
  • wie zijn er aanwezig op de sessies
  • het doel van de begeleiding: verwachtingen
  • betalingsvoorwaarden (zie hiervoor ook de website: Algemene en betalingsvoorwaarden
  • intakevragen

Meer informatie over dossier en documentatie…

 

Vervolgsessies

In vervolgsessie kunnen de eerste stappen gezet worden tot verandering van gedrag en gedachten. Zoals vastgelegd in het contract zal er gewerkt worden aan het doel van de kindercoaching. Het aantal sessies zal rond de drie liggen, soms minder en soms meer.

Na de eerste sessie volgen een of meer werksessies en we sluiten af met een evaluatiesessie. Het kan ook gebeuren dat na de eerste sessie al genoeg inzicht in de oplossing is en dat er geen vervolgsessies plaatsvinden.

De vervolgsessies zijn met ouder en kind of alleen de ouders. Wanneer het kind oud genoeg is (vanaf 10 jaar) kan het kind eventueel alleen verschijnen. Mijn voorkeur gaat echter uit naar het samenwerken met het kind, in aanwezigheid van de ouder(s). Het grote voordeel is dat de ouder veel meer inzicht krijgt in het denken en doen van hun kind. Ook stelt het ouders in staat om te experimenteren met verschillende opvoedstijlen die mogelijk beter bij hun kind aansluiten.

 

Laatste sessie

Tijdens de laatste sessie zal besproken worden welke veranderingen gezien zijn en zal een evaluatie van de kindercoaching plaatsvinden. Veel aandacht zal uitgaan naar de borging van de geleerde vaardigheden in de toekomst.

Aangezien het hier o.a. om het gedrag, gevoel en gedachtes van het kind gaat, is er geen garantie voor het behalen van het doel cq de uitgesproken verwachting.

Tijdens deze sessie kan gesproken worden over het eventueel opnieuw afsluiten van een contract met betrekking tot een nieuw te behalen doel of kan de kindercoaching beëindigd worden.

De laatste sessie is altijd met ouder(s) en soms met het kind.

Hier kunt u meer lezen over mijn werkwijze tijdens de sessies.

Terug naar boven