– Referenties

Referenties

Referenties zijn alleen van cliënten die vanuit de praktijk begeleid zijn en waarvan de begeleiding op dit moment afgerond is. Alle referenties zijn geplaatst uit de periode tussen januari en oktober 2017. Referenties zijn ongewijzigd overgenomen.


Hoogbegaafd

Meisje I., 10 jaar (1 sessie)

Onze dochter I. is nu 10 jaar en net gestart in groep 8. Wij krijgen steeds meer conflicten met haar en over haar. Zij is zeer intelligent en zit ook in een Plusklas op school. Bij Carlien hebben we geleerd dat hoogbegaafde kinderen makkelijk leren, maar niet voorop lopen in executieve vaardigheden. Wij lieten onze dochter zelf haar huiswerk inplannen en hierdoor vergat zij regelmatig te leren voor een toets en haalde een onvoldoende. Zij leek hier echter niet van te leren (dat dachten wij: als zij een onvoldoende haalt, plant zij volgende keer wel beter). Carlien heeft ons laten zien dat I. hier onze ondersteuning bij nodig heeft. Ook intelligente kinderen moeten vaardigheden leren en ook kinderen die makkelijk leren zijn soms liever lui dan moe. Een mooi leerpuntje voor ons, als ouders.


Opvoedvraagje

W., jongen, 12 jaar. (1 sessie)

Wij zijn soms wat onzeker over onze zoon. Hij is 12 jaar. Hoe wij hem benaderen voelt soms niet goed. Wij vroegen ons af of wij teveel van hem vragen of juist te weinig. En of wij goed op hem reageerden. Carlien heeft onze vragen op een prettige manier beantwoord. Wij kunnen nu weer verder. Over een paar weken of maanden komen we misschien nog eens langs voor een opfrissessie.


Schooladvies

P. 12 jaar, 2 sessies: een met ouders en een met P. in aanwezigheid van ouders (2 sessies)

Zowel wij als ouders en ook P. hebben de gesprekken als intensief en tegelijkertijd ontspannen ervaren. We vonden het alle drie heel spannend. De twijfel over het schooladvies is weg en wij laten P. nu vol vertrouwen naar de middelbare school gaan. De verwachtingen die wij van P. hebben kloppen nu met wat hij zelf graag wil. Het was een moeilijke stap voor ons om te accepteren, dat zien wij nu in. P. heeft er heel veel zin in. Er is weer ontspanning binnen het gezin. Het advies om het contact met de juf van P. opnieuw te leggen en te herstellen, helpt ons en P. om het laatste jaar goed en leuk af te ronden. P. gaat weer met plezier naar school. Hier waren we niet zomaar uitgekomen. Dank en wellicht roepen we je hulp weer in bij ons middelste en jongste kind. Dat duurt nog even.


Boze buien

Meisje 10 jaar, 5 sessies met ouders

Geen driftbuien meer gehad. Wij houden haar nu in toom!


Echtscheiding, veel verdriet

Meisje van 8, 6 sessies + intake, follow-up sessies

Bedankt voor de hulp. R. heeft veel gevoeld en verwerkt bij jou. Dit had zij anders niet gedaan. Zij was vaak boos en verdrietig. Hier kunnen we nu goed mee omgaan. Vooral in het eindgesprek hebben we veel gehoord dat we niet wisten. Het gaat heel goed met R.


ADHD

H. heeft ADHD en gebruikt medicatie, meisje 9 jaar. 11 sessies + terugkom-momenten

H. had naast haar medicatie erg veel moeite met de omgang met haar klasgenoten. Wij hebben samen met haar geleerd hoe zij hier beter mee om kan gaan. Zij heeft hier hard voor gewerkt. Vooral het: wie aardig doet, wordt aardiger gevonden, was een eye-opener voor haar. We zijn heel blij dat we naast de medicatie deze individuele begeleiding op maat hebben gevonden. Dank je wel voor je goede zorg.


ADHD-symptomen

G. heeft ADHD-symptomen, jongen, 11 jaar. 10 sessies + terugkommomenten

Bedankt voor het aanleren van alle nieuwe vaardigheden. G. is nu gelukkiger. Hij speelt vaak met zijn vrienden en dit gaat bijna altijd goed. Wanneer het niet goed gaat, kan hij vaak zelf aangeven waarom niet. Ook op school maakt hij gebruik van technieken die hij bij u heeft geleerd. Het ADHD-achtige halen we er niet uit, maar we weten nu wat we van hem mogen en kunnen verwachten en hij heeft geleerd hoe hij er zelf mee om kan gaan. Over zes weken komen we weer langs.


Faalangst en onzekerheid

Na drie sessies met ouders en twee sessies met kind.

Carlien, heel erg bedankt voor je hulp. We hadden niet door hoe wij ons kind konden helpen om verder te komen. Hij is nu minder angstig op school en durft meer te doen zonder huilen. Wij weten nu wanneer we hem met rust moeten laten en zijn eigen ding moeten laten doen. Hij komt blijer uit school en lacht weer.


Angst in het donker

Na één sessie met kind.

Follow-up na een week:

Vorige week ben ik met mijn zoon bij je geweest. Hij heeft inmiddels 4 smileys en hopelijk na vannacht 5. Daar zijn we allemaal heel blij mee. 

Follow-up na twee weken:

Het gaat redelijk. De meeste nachten gaan goed, maar hij zegt nog wel dat hij bang is en durft nog niet ergens (boven of beneden) alleen te zijn. Hij zit nog niet helemaal lekker in zijn vel. Als dat zo blijft, dan nemen we graag weer contact met je op.


Schoolfobie

Eerste sessie met kind

Heel erg bedankt voor de hulp voor onze dochter, zij vond het heel erg moeilijk om naar de middelbare school te gaan en te wennen aan alle veranderingen. Met jou aangeboden oplossingen en tips lukt het steeds beter.

Tweede en laatste sessie zonder kind, met ouder

In ons gesprek samen gaf je aan hoe belangrijk het is om vertrouwen te geven en “slim” te zijn, steun geven, maar wel de leiding nemen. Het gaat steeds beter, heel erg bedankt voor de handvatten!


Opvoedadvies

Vier sessies met één ouder, vijfde sessie met beide ouders:

Ik vond het zeker heel erg waardevol en ben erg blij dat ik de stap heb gezet! We zijn nu weer op de goede weg. Mocht het weer even wat minder gaan, dan weten we Carlien te vinden.


Boos, driftig kind en moeilijk om te kiezen

Vijf sessies met ouder:

De bezoeken aan de praktijk heb ik als heel prettig ervaren. Ik ben anders naar mijn kind gaan kijken. Ik zie nu in dat het gedrag van mijn kind negen van de tien keer door mijn eigen gedrag komt. Carlien heeft een warme en persoonlijke benadering en ik voelde mij heel veilig bij haar. Tegelijk sprak zij soms rake woorden. Dat was moeilijk en ook heel leerzaam. Wanneer ik weer een hobbel zie, neem ik weer contact op. Bedankt!


Boos meisje 7 jaar, moeilijk vrienden maken

Vijf sessies met beide ouders:

We hebben hier heel veel aan gehad. Veel handvatten gekregen. Voor de structuur in de ochtend en in de avond heeft veel rust opgeleverd. We hebben geleerd om structuur aan te brengen voor de kinderen. Carlien heeft ons veel eye-openers gegeven en we zijn nog niet klaar maar we weten nu wel hoe we verder moeten. Over een paar maanden komen we weer terug.

Onze dochter vindt meer rust thuis en is veel minder boos. Wanneer ze wel boos wordt, kunnen we rustig reageren en weten we hoe we het beste met haar om kunnen gaan. Fouten maken mag, als we het maar weer rechtzetten. Ze speelt nu regelmatig met vriendinnetjes. Wij zijn heel blij.


Echtscheiding

Zes sessies met kind, 7 jaar, in aanwezigheid van beide ouders

Kind: Ik vond het leuk. Papa en mama weten hoe ik me voel. Ik vond het soms moeilijk. Soms ben ik wel nog verdrietig. Dat mag. Ik houd van mama en ook van papa. Misschien mag ik straks weer naar Carlien.

Vader: Als vader en moeder wisten we niet goed hoe we haar konden helpen. Nu begrijpen we beter wat zij denkt en hoe we haar kunnen helpen. Als vader en moeder moet je samen voor je kinderen blijven zorgen. Dank voor de hulp

Moeder: Heel erg bedankt. Door de bezoeken aan Carlien heb ik geleerd om mijn emoties goed te scheiden van die van …. <naam kind>. Carlien heeft ons enorm geholpen met haar inzichten en goede tips. Heel fijn.


Terug naar boven