– Psycholoog voor kind

Psycholoog voor kind 

Kinderpsycholoog

Psychische hulp voor kinderen: als kinderpsycholoog werk ik met kinderen en hun ouders om oplossingen te vinden voor problemen die het kind alleen of met zijn  ouders niet kan oplossen.

Ik behandel de problemen die genoemd worden bij aanmelding en neem met de ouders een intakegesprek af. Op basis van deze informatie en de reden voor aanmelding van het kind, zal ik met het ouders en/of het kind aan het werk gaan.

Ik probeer als psycholoog voor het kind te werken in aanwezigheid van een of beide ouders. Het komt ook voor dat kinderen vrijuit moeten kunnen praten (bijv. bij echtscheiding of overlijden van de andere ouder): dan kan het voorkomen dat ik alleen met het kind zal spreken en werken. Dit gaat in overleg.

Enkelvoudige problemen

Ouders melden hun kind aan omdat het een duidelijk omschreven probleem heeft cq een vaardigheid nog moet leren. Het is belangrijk dat het kind enigszins gemotiveerd is om dit probleem aan te pakken. Deze motivatie kan naar boven komen tijdens het eerste contact en hiermee is een goed startpunt gecreëerd om te starten met de sessies.

Wanneer het gaat om enkelvoudige problemen kunnen kinderen en ouders na een aantal sessies al goed doorhebben hoe zij zaken oplossingsgericht aan kunnen pakken en kunnen hiermee zelfstandig verder.

Meervoudige problemen

Bij meerdere problemen of problemen die lastiger aan te pakken zijn (verstopte of diepere problemen) komt het voor dat er meerdere trajecten nodig zijn. Problemen worden één voor één aangepakt.

Sommige kinderen bezoeken de praktijk op verschillende momenten in het jaar wanneer nieuwe situaties zich aandienen. Kinderen veranderen door hun natuurlijk ontwikkeling voortdurend en hiermee verandert ook hun wijze van het denken over zaken en omgaan met anderen. Ook op school verandert de omgeving voortdurend (bijv. tafelgroepje, juf/meester,  klas, vriendschappen).

Diagnose

Ik stel geen diagnoses en ik neem geen intelligentie- of dyslexie/dyscalculie-onderzoeken af. Hiervoor kan ik u wel doorverwijzen naar collega-psychologen.

Wanneer kinderen een officiële diagnose hebben uit de DSM-IV/V kan ik hen helpen met het aanleren van vaardigheden en het aanpakken van hun problemen. Veel kinderen met o.a. ASS en AD(H)D vinden het erg prettig om hier te komen omdat het wat luchtiger is en oplossingsgericht. Het praten over hun diagnose en wat dit voor hen betekent geeft vaak ook inzicht en een gevoel van opluchting bij hen.

Dossier en documentatie

Bij het eerste gesprek met ouders neem ik een intakevragenlijst af. Deze is gericht op de probleemvraagstelling van de ouders. De intakevragen kunnen over alle aspecten van het kind gaan (van conceptie/geboorte tot informatie over de familie/omgeving) om ervoor te zorgen dat er tijdens de behandeling/begeleiding geen verrassingen naar voren komen. Een goed begin is het halve werk.

Daarnaast houd ik aantekeningen bij van de gesprekken om de voortgang te bewaken en om een plan van aanpak op te zetten. Na de intake stel ik een persoonlijk behandelplan op met de te nemen stappen. Het behandelplan kan tijdens en na elke sessie wijzigen wanneer een kind zich anders ontwikkelt dan verwacht (inzicht krijgt) of wanneer het probleem anders aangepakt moet worden.

In de het persoonlijk behandelplan kunnen ouders en kind terugkijken naar de nieuw aangeleerde technieken.

Ik maak geen officieel dossier aan over uw kind wat aan derden zou kunnen worden doorgegeven nu of in de toekomst. Alleen de bijgehouden cliënt-documentatie (in het bezit van ouders/kind) en mijn eigen aantekeningen (o.a. van de intake) worden bewaard. Mijn eigen aantekeningen zijn niet voor derden ter inzage. Gegevens over de afgenomen behandeling kunnen het leven van uw kind niet gaan beïnvloeden in de toekomst.

Wanneer er vanuit een derde, externe partij of vanuit de ouders behoefte is aan een officiële verslaglegging of overdracht, dan kunnen deze documenten geleverd worden. Hiervoor worden wel extra kosten in rekening gebracht.

Terug naar boven

Opvoedcoach

Volwassenen kunnen bij de praktijk komen om oplossingen te vinden voor hun eigen problemen.  Het gaat hier om persoonlijke problemen waarbij zij zelf even niet zien welke stappen er het beste genomen kunnen worden. Zij willen graag dat er iemand meekijkt om de oplossing helder te krijgen en te structureren. Binnen de klinische psychologie hanteer ik gesprekstechnieken vanuit de cognitieve gedragstherapie en (gezins)systeemtherapie. Tevens maak ik soms ook hier gebruik van coachingsmaterialen.

Het chronisch behandelen van DSM-IV/V-stoornissen valt niet onder mijn begeleiding. Hiervoor kunnen mensen een doorverwijzing krijgen via de huisarts. Symptomen uit de DSM-IV/V of problemen die mensen hebben door of met een diagnose kunnen wel besproken  en aangepakt worden binnen mijn praktijk.

Terug naar boven

Relatie-therapie over opvoeden

Ouders kunnen door hard aan zichzelf te werken een enorm verschil maken in de ontwikkeling van hun kind. Mijn insteek is altijd vanuit het kind. Wanneer ouders moeite hebben met het op één lijn zitten in de opvoeding en hierdoor samen in de problemen komen, dan kan het zijn dat beide ouders een aantal keer langskomen voor een vorm van relatie-therapie. Mijn uitgangspunt is altijd vanuit de opvoeding en ik ben gericht op het welzijn van het kind.

Voor ouders binnen een relatie is het soms nodig om eerst relationele problemen bespreekbaar te maken tussen de ouders. Wanneer ouders hiermee aan de slag gaan, gaat het vaak ook al beter met het kind en zijn/haar gedrag. Het verschaffen van inzicht aan ouders kan een wereld van verschil zijn voor een kind.

Terug naar boven

Echtscheiding

Ook wanneer ik ouders begeleid bij een scheiding, zal ik het kind vertegenwoordigen. Vanuit mijn ervaring als klinisch psycholoog kan ik beide ouders professioneel begeleiden.

Wanneer er sprake is van een echtscheiding, kan het heel moeilijk zijn voor de ouders om hun eigen emoties tijdelijk opzij te zetten en te werken aan een goede, rustige omgeving voor hun kind. Ouders die zich aanmelden bij de praktijk zijn hier vaak wel toe bereid en ook toe in staat. Wanneer ouders hun eigen gedrag aanpassen en het positieve effect zien dat dit heeft op het welzijn van hun kind, geeft dit ouders inzicht en voldoening.

Het is heel moeilijk om in een emotionele periode het goede voor je kind te blijven doen. Wanneer de zekerheden van de ouders aan het wankelen zijn, moet het voor het kind zo stabiel mogelijk blijven. Ouders kunnen hier veel invloed op hebben en de scheiding voor kinderen overzichtelijk en dragelijk maken. Het blijft natuurlijk niet leuk.

 

 

mozaiek

Terug naar boven