– Onderwijs

Onderwijs

Als onderwijsdeskundige werk ik meestal alleen met het kind en bespreek met ouders regelmatig wat de doelen zijn die nagestreefd worden.

Leerkracht

Vanuit mijn onderwijservaring kan ik kinderen verder helpen met het aanleren van schoolse vaardigheden. Dit kan zijn het behalen van een veterstrikdiploma of het vlotter en met meer begrip leren lezen. Het verhelpen van hiaten in de leerstof kan een enorme opluchting zijn voor een kind.

IMG_4197Wanneer een kind dyslexie heeft of kenmerken van dyscalculie kunnen we samen kijken hoe het kind verder kan leren en zijn probleem kan accepteren. Wanneer bij een kind dyslexie benoemd wordt, heeft het soms te kampen met eerder opgedane faalangst of gevoelens van minderwaardigheid. Hier kunnen we samen aan werken.

Dyslexie

Acceptatie van dyslexie en extra hulpmiddelen om te leren leren. Misschien is uw kind een beelddenker? Klokkijken, het aanleren van de tafels, motorische oefeningen: het kunnen leermoeilijkheden zijn waar uw kind met dyslexie tegenaan loopt. Hierbij kan ik uw kind begeleiden.

Meer lezen over begeleiding bij dyslexie

Nieuwe school of klas

Een nieuwe school of klas kan voor veel onrust zorgen bij ouders en kind. Begeleiding hierbij kan helpen met het komen tot acceptatie en een goede voorbereiding.

Meer lezen over de overgang van groep 8 naar het VO

Hoogbegaafdheid

Wanneer uw kind hoogbegaafd is of meerbegaafd kan het anders tegen de wereld aankijken dan leeftijdgenoten. Soms kan begeleiding zorgen voor herkenning en opluchting.

Meer lezen over hoogbegaafdenbegeleiding

Schooladvies VO

Extra informatie en begeleiding bij het schooladvies in groep 7 of 8. Herkent u uw kind niet in het schooladvies? Wilt u een onafhankelijke mening van iemand van buiten de basisschool. Ik heb veel ervaring in groep 8 en met het doorverwijzen van leerlingen naar het VO.

Meer lezen

ADHD of ADD

Meer lezen over ADHD of ADD binnen het onderwijs

Concentratie

Meer lezen over concentratie binnen het onderwijs

Faalangst

Meer lezen over faalangst binnen het onderwijs

Passend Onderwijs

Binnen het Passend Onderwijs komt vaker de vraag van ouders om hun kind te helpen met het aanleren van een vaardigheid. Hiervoor kunt u mij als kindercoach benaderen.

Sommige kinderen met ADHD of ADD kunnen geholpen zijn met een bezoek ter ondersteuning. Het kind wordt gezien en gehoord en samen worden er oplossingen gezocht voor problemen waar het tegen aanloopt. Op deze manier kan het kind zich vrij uiten en worden ouders enigszins ontlast van de soms moeilijke taak die zij hebben.

IMG_4031

Brede scholen en Integrale Kind Centra (IKC)

Scholen, peuterspeelzalen en BSO/TSO’s vormen samen steeds vaker Integrale Kind Centra (IKC’s). Binnen deze vorm is het mogelijk om mij als kindercoach te vragen om kinderen te helpen weerbaarder te worden of sociale vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan met kleine groepen kinderen in de vorm van spelactiviteiten. Hiervoor gebruik ik delen van de methode Kids’ Skills en onderdelen van De Coole Kikker. Ik onderzoek eerst de hiaten in de sociale vaardigheden en stel hierna een programma samen van aan te leren vaardigheden. Dit kunnen ook weerbaarheidsoefeningen zijn.

Terug naar boven

Tieners/Pubers: leermotivatie

Begeleiding van tieners/pubers die dreigen te blijven zitten. Dit kan samenhangen met een lage leermotivatie of andere problemen. Tieners kunnen moeite hebben met het bespreken van problemen met hun ouders. Dit kan komen door schaamte of een andere reden hebben. Een onafhankelijke psycholoog kan dan een luisterend oor bieden en deze jongeren helpen om een keuze te maken waarvan zij de gevolgen leren te overzien.

Meer lezen over tieners/pubers