– Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

De eerste sessie wordt altijd betaald. Wanneer wij een contract afsluiten om meerdere sessies te doen, zult u een factuur krijgen voor alle sessies binnen het contract. Deze factuur dient in één keer betaald worden, tenzij anders is afgesproken. Wanneer er een of meerdere sessie worden afgenomen, gelden de betalingsvoorwaarden zoals hieronder vermeld staan:

  • De ouder/verzorger van het kind verplicht zich om binnen 2 weken na de factuurdatum de betalingen van de sessie(s) over te maken op de rekening van Praktijk Carlien Bul, ten name van C. Bul
  • Wanneer niet binnen de afgesproken twee weken wordt betaald, dan ontvangt u een betalingsherinnering. Wanneer deze nota niet binnen 8 dagen na datum van de betalingsherinnering betaald is, kunnen bij de tweede herinnering administratiekosten à € 7,50 euro per nota in rekening gebracht worden
  • Indien na de tweede betalingsherinnering de nota en extra administratiekosten niet betaald worden op de aangegeven datum, zullen de vorderingen uit handen gegeven worden aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen volledig voor uw eigen rekening, conform de wet.
  • Bij betalingsachterstanden zullen de geplande sessies opgeschort worden, totdat aan de betalingsverplichting voldaan is.
  • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren afgezegd worden. Afspraken die niet of te laat (minder dan 24 uur voor het aanvangstijdstip van de afspraak) afgezegd worden, zullen in rekening gebracht worden.

Het belastingtarief van 21% (hoge BTW-tarief) geldt voor deze hulpverlening. Deze kosten zijn reeds in de prijs verrekend. U komt niet voor verrassingen te staan wanneer u de rekening ontvangt.

Praktijkmanagement:

Terug naar boven